VluchtelingenWerk Nederland

Website

Over VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke en professionele vrijwilligersorganisatie. Met behulp van honderden vrijwilligers ondersteunen wij de bewoners van alle asielzoekerscentra en de statushouders in bijna alle gemeenten. Wij bieden maatschappelijke en juridische begeleiding vanaf de asielprocedure tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.


Wat doet VluchtelingenWerk Plan Einstein?

VluchtelingenWerk zorgt ervoor dat zoveel mogelijk bewoners van het azc op de hoogte zijn van het aanbod van Plan Einstein en deelnemen aan de cursussen en activiteiten die voor hen interessant zijn. Dit doen we door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, individuele intakes, assessments en voortgangsgesprekken met de bewoners. De wijkbewoners kunnen zich ook bij ons aanmelden voor de cursussen.

Daarnaast verzorgen wij trainingen over het werken met vluchtelingen en het reilen en zeilen op een azc voor vrijwilligers van Plan Einstein en organisaties die werken met de doelgroep. Sinds 2020 bieden wij ook MindFit trainingen aan voor azc-bewoners. Deze trainingen zijn gericht op het herkennen en reduceren van stress en psychische klachten en het bevorderen van mentale gezondheid.

Ons team bestaat uit gedreven mensen, die oog hebben voor ieders individuele ontwikkeling. Wij hebben goede contacten met onze collega┬┤s in het asielzoekerscentrum en in de stad Utrecht. We delen graag onze kennis van de sociale kaart en de wet- en regelgeving met de doelgroep en de bewoners en organisaties uit de wijk.

Meer informatie?

Wil je meedoen met Plan Einstein of wil je meer informatie neem dan contact op:

Team Plan Einstein van VluchtelingenWerk:

Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht

of

Pahud de Mortangesdreef 61

3562 AB Utrecht

Tel. 030-2593597
Mobiel: 06-51035316

E-mail planeinstein@vluchtelingenwerk.nl
Website: vluchtelingenwerk.nl
Informatie voor vluchtelingen in Nederland: refugeehelp.nl

Cursussen

Activiteiten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief